Αλληλεγγύη στην πράξη, για τους πλημμυροπαθείς της Καρδίτσας.

Ο στόχος επετεύχθη! Οι εθελοντές Paguristas, διοργάνωσαν δραστηριότητα συλλογής ειδών πρώτης ανάγκης, με σκοπό τη στήριξη των πλημμυροπαθών της περιοχής της Καρδίτσας. Επί τρεις ημέρες, πολίτες, φορείς και καταστήματα των Ιωαννίνων συνέδραμαν στην πρωτοβουλία της εθελοντικής μας ομάδας, δείχνοντας αλληλεγγύη. Τελικά, πέντε τεράστιες παλέτες με αγαθά, έφτασαν στο κοινωνικό παντοπωλείο…