Οι Paguristas ευχαριστούν την εταιρεία Codewild.

Οι Γιαννιώτες εθελοντές Paguristas, ευχαριστούμε θερμά τον Nikos Stasinos και την εταιρεία του Codewild – Software House για τη δημιουργία, τη συνεχή υποστήριξη και την ανανέωση φιλοξενίας του επίσημου site της ομάδας μας “Paguristas.info”. Άριστος προγραμματιστής και με πράξεις υποστηρικτής σε ό,τι αποσκοπεί στο καλό της πόλης μας! Σ’ευχαριστούμε Νίκο!

Οι Paguristas ευχαριστούν την εταιρεία Codewild.

On December 31, 2019, Posted by , In Ενημέρωση, By ,,,,,, , With Comments Off on Οι Paguristas ευχαριστούν την εταιρεία Codewild.

Οι Γιαννιώτες εθελοντές Paguristas ευχαριστούμε θερμά τον Nikos Stasinos και την εταιρεία του Codewild – Software House για τη δημιουργία, τη συνεχή υποστήριξη και την ανανέωση φιλοξενίας του επίσημου site της ομάδας μας “Paguristas.info”. Άριστος προγραμματιστής και με πράξεις υποστηρικτής σε ό,τι αποσκοπεί στο καλό της πόλης μας! Σ’ευχαριστούμε Νίκο!…

Οι Paguristas ευχαριστούν την εταιρεία Codewild.

On December 14, 2018, Posted by , In Ενημέρωση, By ,, , With Comments Off on Οι Paguristas ευχαριστούν την εταιρεία Codewild.

Οι Γιαννιώτες εθελοντές ”Paguristas” ευχαριστούμε θερμά το Nίκο Στασινό και την εταιρεία του ”Codewild” για τη δημιουργία, τη συνεχή υποστήριξη και την ανανέωση φιλοξενίας του επίσημου site της ομάδος μας ”Paguristas.info” ! Άριστος προγραμματιστής και με πράξεις, υποστηρικτής σε ό,τι αποσκοπεί στο καλό της πόλης μας! Σ’ευχαριστούμε Νίκο!